Home

Disclaimer

Weidemars Leonberger heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site weidemarsleonberger.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van weidemarsleonberger.nl en de sites die bij het weidemarsleonberger.nl netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op weidemarsleonberger.nl wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of niet juist is.

Weidemars Leonberger kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van weidemarsleonberger.nl of haar subdomeinen.  Weidemars Leonberger kan nimmer garanderen dat weidemarsleonberger.nl vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan, en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.